Trong 02 ngày 15 – 16/01, tại Đại học Thái Nguyên, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã đăng cai tổ chức Hội nghị Đoàn thanh niên - Hội sinh viên các Đại học Quốc gia, Đại học vùng lần thứ V năm 2016 với sự tham gia của các Đại học Quốc gia và Đại học vùng trong cả nước gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng cùng khách mời là Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Nguyên.

Buổi sáng ngày 15/01, Hội nghị đã tập trung thảo luận tại Hội trường. Với chủ đề “Công tác tập hợp và đánh giá kết quả hoạt động của thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, Hội nghị đã nhận được gần 20 tham luận từ các Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của các trường thuộc các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, tiêu biểu như: tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tập hợp thanh niên và đánh giá kết quả hoạt động của thanh niên” của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ( Đại học Thái Nguyên); Mô hình “Hoạt động điển hình về công tác Đoàn, Hội và giải pháp về sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của đoàn viên, sinh viên trong giai đoạn hiện nay”của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng); “Công tác tập hợp thanh niên trong thời kỳ hòa bình” của Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)… Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, giải pháp hữu ích, sáng tạo trong thực tế để tăng cường hiệu quả công tác tập hợp thanh niên trong tình hình mới nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cũng đã được thảo luận sôi nổi. Hội nghị cũng đã xác định được các quan điểm chỉ đạo, định hướng chiến lược cho giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời, tìm ra phương thức tổ chức hội nghị tiếp theo và chủ đề của mỗi hội nghị theo từng năm.

Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng ra đời từ năm 2012 và trở thành hoạt động thường niên. Hoạt động này được tổ chức với mong muốn tăng cường giao lưu, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học vùng, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tổ chức triển khai các phong trào thanh niên, sinh viên, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tế, học tập các mô hình hay, các giải pháp hữu ích trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy những thế mạnh của đại học đa ngành.

 

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã trao Cờ luân lưu tổ chức Hội nghị lần thứ VI cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Buổi chiều, các đại biểu dự Hội nghị đã đến thăm và giao lưu tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày mai (16/01), các đại biểu sẽ đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên) và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ giao lưu tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc./.

 

Nguồn: http://doanthanhnien.tnu.edu.vn/

04:35:03 30/03/2016 - Lượt xem: 17322
Tin liên quan